Ezennel értesítjük a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Kapospula Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

forrás: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 

Dr. Faragó Péter járási főállatorvos Dombóvár, Kapospula, Attala, Jágónak, Kaposszekcső települések közigazgatási területére

2017. szeptember 21-től zárlatot rendelt el.

SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNT, KEDVES CSALÁDJÁT, ISMERŐSEIT 2017. SZEPTEMBER 16-ÁN A KAPOSPULAI SZÜRETI FESZTIVÁL PROGRAMJAIRA!

A kapospulai önkormányzatnál fel lehet iratkozni helyben termelt termény vásárlásra.

  • Burgonya: 100 Ft/kg
  • Hagyma:   100 Ft/kg
  • Ipari burgonya: 50 Ft/kg

Érdeklődni személyesen vagy telefonon lehet: 06/30-454 6214 ill. 06/30-454 5659

Kapospula Község Képviselő-testülete iskolakezdési támogatásban részesíti a 3-24 éves korú, Kapospulában életvitelszerűen élő gyerekeket.

Azok a gyerekek, akik 2017. szeptember 1. napjáig a 16. életévüket betöltik, iskolalátogatási igazolás bemutatása után lesznek jogosultak a támogatásra. Az igazolás bemutatásának határideje 2017. szeptember 30. E határidő jogvesztő!
A támogatás az Önkormányzati Hivatalban vehető át 2017. augusztus 21-től a hivatal nyitvatartási idejében. Kiskorúak után járó támogatást csak a törvényes képviselő veheti át.

Kapospula Község Képviselő-testülete 2017. augusztus 28-án, hétfőn kirándulást szervez a kapospulai fiatalok részére a Veszprémi Állatkertbe, a Dinó- és Kalandparkba. A belépőjegyet az önkormányzat fizeti.  Minden gyerekkel egy kísérő jöhet.
Jelentkezni 2017. augusztus 23-ig lehet Benedek Barbaránál, a 30/454-62-14 telefonszámon.

A busz az Önkormányzati Hivatal elől indul 7:00 órakor, várható hazaérkezés 17:00 óra körül.

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. augusztus 18-án, pénteken lomtalanítást fog végezni.

Ezúton várunk mindenkit sok szeretettel a 2017. augusztus 12-én, szombaton az alsóhetényi falunapra!