Dr Csécs-Varga Béla háziorvos tájékoztatja pácienseit, hogy március 23-án, csütörtökön, és 24-én, pénteken szabadságon lesz.

Helyette Dr. Fülöp László helyettes háziorvos rendel az alábbiak szerint:

  • csütörtökön 8:30-12:30 között Szabadi Orvosi Rendelőben (Kossuth L. u. 42., 82/579-042, 20/9781100)
  • pénteken 8:30-12:30 között Csoma Orvosi Rendelőben (Kossuth L. u. 34., 82/579-025, 20/9781100)

 

Filczinger Ágnes, járási hivatalvezető értesíti az érintett szülőket, hogy az általános iskolákban az első osztályokba a 2017/2018. tanévre történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

  • 2017. április 20. napján 8 órától 19 óra között
  • 2017. április 21. napján 8 órától 19 óra között

Forrás: Tolna Megyei Kormányhivatal

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A tankötelessé váló, azaz a 2011. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára.

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is: a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.A Kapospulai Szőlőhegyi Baráti Társaság és a Kapospulai Önkormányzat 2017. március 11-én a kapospulai művelődési házban rendezi batyus bállal egybekötött X. borversenyét, melyre minden szőlőtulajdonost meghív.

Több magyarországi víziközmű-szolgáltató mintájára a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. is kéthavi számlázásra változtatja számlázási rendjét a részszámlákat is fogadó, állandó lakossági felhasználóknál. A tervezett módosítás 2017. év elején valósul meg.

Szolgáltatási területünkön az elmúlt években a téli hideg időjárás miatt jelentős számú mérőelfagyás történt. Mindez arra késztet bennünket, hogy még nagyobb figyelmet fordítsunk a felhasználók időben történő tájékoztatására. A károk megelőzése érdekében ezúton tisztelettel felhívjuk figyelmét a megelőző intézkedések fontosságára.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprő ipari szerv a 2017. évi kéményseprő ipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette. Eszerint Kapospula és Alsóhetény településeken a fenti tevékenység 2017. január 9. és 2017. január 27. között kerül elvégzésre.

Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a szervezet lakossági honlapján (www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu) elérhető.