Kapospula Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. Magánszemély kommunális adója

1.§. Az adó mértéke adótárgyanként 10.000,-Ft

2. Helyi iparűzési adó

2.§ Az adó mértéke

a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,7 %-a
b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 5.000 forint.

3. Záró rendelkezések

3.§    (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kapospula Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 7/2015. (VI.10.) önkormányzati rendelete.

 

Kapospula, 2015. augusztus 31.

 

  • Stemler József, polgármester
  • dr Bittó Ágnes, jegyző

 

A rendelet kihirdetése 2015. szeptember 1. napján megtörtént.