Kapospula Község Polgármestereként az elrendelt veszélyhelyzetben a humánjárvány megfékezésére tett intézkedések hatékonyságának növelése érdekében felhívom minden lakos figyelmét az egészségügyi maszk, ennek hiányában az annak rendeltetését, funkcióját betöltő textil (orrot, arcot takaró sál, kendő) viselésére.

A maszk viselése különösen fontos a zárt térben történő tartózkodásuk ideje alatt (pl.: a kereskedelmi, vendéglátó üzlethelységben, gyógyszertárban, drogériában, az önkormányzati intézményekben, hivatalban, postán, stb.)

Kapospula Község Önkormányzata a járvány megfékezéséhez szükséges közösségi magatartási szabályok betartása érdekében - igény esetén, a lehetőségekhez mérten - a kapospulai és alsóhetényi lakosok részére biztosítja a maszkot a tanyagondnok (06-30/454-6214) közreműködésével.

Az önkormányzat ajánlja továbbá az érintett helyiségek és épületek tulajdonosainak, illetve az azokkal rendelkezni jogosultaknak, hogy az alkalmazásukban álló személyeket egészségük védelmének érdekében, a munkahelyükön tartózkodás idejére lássák el maszkokkal!

Stemler József, Kapospula Község Polgármestere