Kapospula Község Képviselő-testülete iskolakezdési támogatásban részesíti az óvodás, az általános iskolás, a nappali tagozaton tanuló középiskolás, valamint a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató 24 évnél fiatalabb, Kapospulában életvitelszerűen élő gyerekeket.

Azok a gyerekek, akik 2020. szeptember 1. napjáig a 16. életévüket betöltik, iskolalátogatási igazolás bemutatása után lesznek jogosultak a támogatásra.
Az igazolás bemutatásának határideje 2020. szeptember 30. E határidő jogvesztő!

A támogatás az Önkormányzati Hivatalban vehető át 2020. augusztus 13-tól a hivatal nyitvatartási idejében. Kiskorúak után járó támogatást csak a törvényes képviselő veheti át.