Kapospula Község Önkormányzata - szorgalmuk és kitartásuk elismeréseként - támogatni kívánja a településen élő jó tanuló, jó sportoló, továbbá valamely egyéb területen tehetséges fiatalokat.

Támogatásban részesíthető az az általános iskolás, és a nappali tagozaton tanuló középiskolás gyermek, valamint a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató 24 évesnél fiatalabb fiatal felnőtt, aki Kapospula község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és ott életvitelszerűen lakik, továbbá aki

  • legalább 4,5-ös tanulmányi átlageredményt ért el a 2020/2021-es tanév végén, és/vagy
  • a sport, vagy valamely egyéb területen a 2020/2021-es tanévben megyei vagy országos, esetleg egyéb megmérettetésen kimagasló eredményt ért el.

A támogatási igény benyújtásához nem áll rendelkezésre külön adatlap.
A benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell

  • a kérelmező személyes adatait (név, születési dátum, anyja neve, lakcím, elérhetőségek)
  • az elért eredmények leírását, valamint az azt tanúsító dokumentum másolatát.

A kérelem benyújtásának határideje: 2021. július 15.

A kérelmet az Önkormányzati Hivatalban kell leadni (7251 Kapospula, Béke tér 21.). További felvilágosítás Stemler József polgármestertől kérhető a 30/454-4135-ös telefonszámon.

A támogatások odaítéléséről Kapospula Község Önkormányzatának képviselő-testülete dönt a soron következő ülésén.

"Három madár ül a kerítésen, kettő elhatározza, hogy elrepül, hány madár marad a kerítésen?
A válasz: három.

Tanulság: attól, hogy elhatározol valamit, még nem teszed meg."

(Robert Toru Kiyosaki)