Kapospula Község Önkormányzat iskolakezdési támogatásban részesíti az

  • óvodás,
  • általános iskolás,
  • nappali tagozaton tanuló középiskolás gyermekeket,
  • felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, 24 évesnél fiatalabb, fiatal felnőtteket

akik Kapospula község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

A tanév kezdetekor a 16. életévét betöltött tanuló esetében a támogatás kifizetéséhez iskolalátogatási igazolás bemutatása szükséges.
Az igazolás bemutatásának határideje 2021. szeptember 30. E határidő jogvesztő!

 

A támogatás az Önkormányzati Hivatalban (7251 Kapospula, Béke tér 21.) vehető át

2021. augusztus 9-től 13-ig

  • hétfőtől-csütörtökig 8:00. órától 16:00 óráig,
  • pénteken 8:00 órától 12:00 óráig.

2021. augusztus 30-tól szeptember 30-ig kizárólag

  • hétfői napokon reggel 8:00. órától délután 16:00 óráig,
  • pénteki napokon reggel 8:00 órától 12:00 óráig.

Kiskorúak után járó támogatást csak a törvényes képviselő veheti át.