Kapospula Község Önkormányzata szorgalmuk és kitartásuk elismeréseként támogatni kívánja a településen élő jó tanuló, jó sportoló, továbbá valamely egyéb területen tehetséges fiatalokat.

Támogatásban részesíthető az az általános iskolás, és a nappali tagozaton tanuló középiskolás gyermek, valamint a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató 24 évesnél fiatalabb fiatal felnőtt, aki Kapospula község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá aki

  • általános vagy középiskolában legalább 4,5-ös tanulmányi átlageredményt ért el a 2021/2022-es tanév végén,
  • felsőfokú oktatási intézményben legalább 4,0-es tanulmányi átlageredményt ért el a 2021/2022-es tanév végén,

és/vagy

  • a sport, vagy valamely egyéb területen a 2021/2022-es tanévben megyei vagy országos megmérettetésen kimagasló (1-3. helyezés) eredményt ért el.

A támogatási igény benyújtásához pályázati adatlap áll rendelkezésre, amely ide kattintva letölthető az önkormányzat honlapjáról, vagy személyesen átvehető az Önkormányzati Hivatalban (7251 Kapospula, Béke tér 21.) ügyfélfogadási időben! Támogatás kizárólag a hiánytalanul kitöltött, határidőben beérkezett és a szükséges mellékleteket tartalmazó pályázati adatlap alapján nyújtható a pályázati kiírásban meghatározott jogosultsági feltételek teljesülése esetén.

A kérelem benyújtásának határideje: 2022. július 29. péntek 12.00 óra. A kérelmet az Önkormányzati Hivatalban kell leadni. További felvilágosítás Stemler József polgármestertől a 30/454-4135-ös telefonszámon kérhető.

A pályázókat az Önkormányzat írásban értesíti.

„A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a világot.”

(Nelson Mandela)