A Szent Vendel Plébánia Attala, az „EEÖR-KP-01-2021” azonosító számú „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása” című felhívásra benyújtott „A Kapospulai Római Katolikus templom állagmegóvását szolgáló felújítása” című, EEÖR-KP-1-2021/1-001047 azonosítószámú pályázata 15.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az előkészítés ideje alatt elkészült a szakmai megvalósításhoz szükséges komplett tervdokumentáció. A beruházás során a Templom alapjának megerősítésére került sor. A kivitelezési munkálatok 2023. februárban valósultak meg.

A projektet a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.