Kapospula Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete 16/B.§ alapján az az általános iskolás, vagy a nappali tagozaton tanuló középiskolás gyermek, vagy a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató 24 évesnél fiatalabb fiatal felnőtt, aki Kapospula Község Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és aki az alábbi feltételeknek megfelel, a további felkészüléséhez, a versenyeken történő részvételhez felkészülési támogatásban részesülhet:

  1. általános vagy középiskolában legalább 4,5-ös tanulmányi átlageredményt ért el a 2023/2024-es tanév végén,
  2. felsőfokú oktatási intézményben legalább 4,0-es tanulmányi átlageredményt ért el a 2023/2024-es tanév végén, és/vagy
  3. a sport, vagy valamely egyéb területen a 2023/2024-es tanévben megyei vagy országos versenyen legalább első, második vagy harmadik helyezést ért el.

A támogatási igény benyújtásához adatlap áll rendelkezésre, amely ide kattintva letölthető az önkormányzat honlapjáról, vagy személyesen átvehető az Önkormányzati Hivatalban (7251 Kapospula, Béke tér 21.). Az adatlaphoz minden esetben csatolni kell a fentiekben ismertetett követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentum (pl.: bizonyítvány, oklevél, stb.) másolatát!

Benyújtási határidő: 2024. július 31. (szerda)

Az igazgatási szünet időtartama alatt (július 22-26.) az önkormányzat postaládájába (az épület előtti hirdetőtáblára felszerelt!!!) kérjük elhelyezni az igénylőlapot.

Támogatás kizárólag a hiánytalanul kitöltött, határidőben beérkezett és a szükséges mellékleteket tartalmazó adatlap alapján nyújtható a meghatározott jogosultsági feltételek teljesülése esetén. A támogatást az önkormányzat legkésőbb szeptember 7. napjáig adja át a „Kapospula jó tanulója, jó sportolója elismerése” oklevelekkel együtt.”